بوانا اموزش اخلاقی داستان نوجوانان داستان کوتاه

بوانا: اموزش اخلاقی داستان نوجوانان داستان کوتاه انتشار کتاب مسافران زمان رفیع افتخار

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویری قشنگ از جاری شدن گدازه های آتش‌فشانی در هاوایی

پس از فوران آتشفشان «کیلاویا» در هاوایی که بر اثر آن گدازه‌های مذاب در سطح منطقه به حرکت درآمده و گازهای خطرناک به مناطق مسکونی رسیده هست، دستور تخلیه اضطراری ب

تصاویری قشنگ از جاری شدن گدازه های آتش‌فشانی در هاوایی

تصاویری قشنگ از جاری شدن گدازه های آتش فشانی در هاوایی

عبارات مهم : جزیره

پس از فوران آتشفشان «کیلاویا» در هاوایی که بر اثر آن گدازه های مذاب در سطح منطقه به حرکت درآمده و گازهای خطرناک به مناطق مسکونی رسیده هست، دستور تخلیه اضطراری بعضی از مناطق این جزیره به اجرا گذاشته شد.

به گزارش فارس، بعد از فوران آتشفشان «کیلاویا» در هاوایی که بر اثر آن گدازه های مذاب در سطح منطقه به حرکت درآمده و گازهای خطرناک به مناطق مسکونی رسیده هست، دستور تخلیه اضطراری بعضی از مناطق این جزیره به اجرا گذاشته شد.

تصاویری قشنگ از جاری شدن گدازه های آتش‌فشانی در هاوایی

جزیره هاوایی موسوم به جزیره بزرگ، وسیع ترین جزیره از مجموع هشت جزیره مهم است که این ایالت آمریکا در اقیانوس آرام را تشکیل می دهند.

مجموعه جزایر هاوایی در عین حال در برگیرنده صدها جزیره کوچک آتشفشانی است.

پس از فوران آتشفشان «کیلاویا» در هاوایی که بر اثر آن گدازه‌های مذاب در سطح منطقه به حرکت درآمده و گازهای خطرناک به مناطق مسکونی رسیده هست، دستور تخلیه اضطراری ب

تصاویر ضبط شده است به وسیله رسانه های محلی نیز نشان می دهند، جویبار مواد مذاب در جنگل های اطراف آتشفشان کیلاویا در حرکت هستند.

تصاویری قشنگ از جاری شدن گدازه های آتش فشانی در هاوایی را که شبیه یک پنجه هستند، در زیر مشاهده می کنید:

تصاویری قشنگ از جاری شدن گدازه های آتش‌فشانی در هاوایی

واژه های کلیدی: جزیره | آتشفشان | آتشفشان | اخبار گوناگون

تصاویری قشنگ از جاری شدن گدازه های آتش‌فشانی در هاوایی

تصاویری قشنگ از جاری شدن گدازه های آتش‌فشانی در هاوایی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs