بوانا اموزش اخلاقی داستان نوجوانان داستان کوتاه

بوانا: اموزش اخلاقی داستان نوجوانان داستان کوتاه انتشار کتاب مسافران زمان رفیع افتخار

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی بازسازی تصویرهای مجرمان با تحلیل فعالیت مغز قربانیان

محققان الگوریتم رایانه ای ساخته اند که می تواند به طور دقیق تصاویری را بازسازی کند. آنها معتقدند با این کار می توان صورت های مجرمان را بازسازی کرد.

بازسازی تصویرهای مجرمان با تحلیل فعالیت مغز قربانیان

بازسازی تصویرهای مجرمان با تحلیل فعالیت مغز قربانیان

عبارات مهم : تصویر

محققان الگوریتم رایانه ای ساخته اند که می تواند به طور دقیق تصاویری را بازسازی کند. آنها معتقدند با این کار می توان صورت های مجرمان را بازسازی کرد.

به گزارش مهر به نقل از نیوساینتیست، محققان توانسته اند یک الگوریتم رایانه ای بسازند که به طور دقیق تصاویری را بازسازی کنند. آنها این تصویرهای را به میمون ها نشان دادند و این الگوریتم توانست تصویرهای را با اندازه گیری فعالیت مغز میمون ها بازسازی کند.

بازسازی تصویرهای مجرمان با تحلیل فعالیت مغز قربانیان

آنها معتقدند می توان با استفاده از این یافته نوعی نرم افزار هوش مصنوعی ساخت که به ماشین کمک می کند با تحلیل فعالیت مغز قربانیان جنایات، صورت مجرمان را بازسازی کند.

درهمین راستا محققان موسسه فناوری کالیفرنیا متوجه شدند بعضی از سلول های عصبی در مغز شاخصه های خاص صورت را ردیابی می کنند تا تصویری از صورت مخاطب بسازند.

محققان الگوریتم رایانه ای ساخته اند که می تواند به طور دقیق تصاویری را بازسازی کند. آنها معتقدند با این کار می توان صورت های مجرمان را بازسازی کرد.

این «سلول های صورت ساز» می توانند با ترکیب اطلاعات مربوط به هر سلول، تعداد بی شماری تصویر از یک صورت بسازند.

محققان این فرایند را با ترکیب نورهای قرمز و آبی و سبز ( به شیوه های متفاوت و جهت تولید رنگ های مختلف) مقایسه کردند.

دانشمندان در آزمایشات خود روی میمون ها با رمزگشایی اطلاعات موجود در هر سلول مغز آنها توانستند تصاویری بسازند که شباهت زیادی به تصویر از صورتی داشت که حیوان دیده بود.

بازسازی تصویرهای مجرمان با تحلیل فعالیت مغز قربانیان

دوریس تاسو مولف ارشد این تحقیق می گوید: ما متوجه شدیم این کار بسیار راحت است.

محققان نخست یک فضای ۵۰ بعدی در رایانه ساختند که بتواند بخش ها و شاخصه های متفاوت صورت را نشان دهد.سپس آنها ۲۵ بعد را به شاخصه هایی مانند فاصله دو چشم یا عرض پیشانی تخصیص داده شده است دادند و ۲۵ بعد دیگر به شاخصه های ظاهری دیگر مانند رنگ پوست و بافت آن تخصیص داده شده است دادند.

محققان الگوریتم رایانه ای ساخته اند که می تواند به طور دقیق تصاویری را بازسازی کند. آنها معتقدند با این کار می توان صورت های مجرمان را بازسازی کرد.

آنها با قراردادن الکترودهایی در مغز میمون ها توانستند سیگنال های مربوط به سلول های صورت هر تصویر را ثبت کنند.

در مرحله بعد آنها تصویر یک صورت که به وسیله رایانه تولید شده است بود را به میمون نشان دادند تا درک حیوان از آن را به وسیله فعالیت الکتریکی مغز آن دریابند.

بازسازی تصویرهای مجرمان با تحلیل فعالیت مغز قربانیان

هنگامیکه این تصویرهای کنار هم قرار داده شدند تصویری که میمون ها دیده بودند و تصاویری که با الگوریتم ساخته شده است بودند، تقریبا یکسان بودند.

واژه های کلیدی: تصویر | میمون | فعالیت | محققان | تصویری | بازسازی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs