بوانا اموزش اخلاقی داستان نوجوانان داستان کوتاه

بوانا: اموزش اخلاقی داستان نوجوانان داستان کوتاه انتشار کتاب مسافران زمان رفیع افتخار

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی آیا کشور عزیزمان ایران می‌تواند ناوهواپیمابر آمریکایی را غرق کند؟

یکی از ابزارهای سیاست و حیثیت آمریکا در خاورمیانه، ناو هواپیمابر نیروی دریایی آن است ولی کشور عزیزمان ایران در تحیقر کردن این ابزارهای قدرت آمریکا معروف است.

آیا کشور عزیزمان ایران می‌تواند ناوهواپیمابر آمریکایی را غرق کند؟

آیا کشور عزیزمان ایران می تواند ناوهواپیمابر آمریکایی را غرق کند؟

عبارات مهم : ایران

یکی از ابزارهای سیاست و حیثیت آمریکا در خاورمیانه، ناو هواپیمابر نیروی دریایی آن است ولی کشور عزیزمان ایران در تحیقر کردن این ابزارهای قدرت آمریکا معروف است.

به گزارش فرارو، یکی از ابزارهای سیاست و حیثیت آمریکا در خاورمیانه، ناو هواپیمابر نیروی دریایی آن است ولی کشور عزیزمان ایران در تحیقر کردن این ابزارهای قدرت آمریکا معروف هست.

به گزارش فرارو، با زیاد کردن تنش بین کشور عزیزمان ایران و آمریکا، یک رسانه ی غربی به احتمال رویارویی کشور عزیزمان ایران و آمریکا پرداخت. وبگاه «نشنال اینترست» در گزارشی با طرح پرشسی راجع به توانمندی کشور عزیزمان ایران در غرق کردن یک ناو هواپیمابر آمریکایی نوشت: متخصصان و ناظران خارجی معتقدند که کشور عزیزمان ایران توجه قابل ملاحظه ای به درهم شکستن یک ناو هواپیمابر آمریکایی داده است.

علی فدوی گفته که نیروهای تحت امر او قادراند ناو هواپیمابر آمریکا را غرق کنند.

گزارش مزبور با اشاره به تقسیم بندی نیروی دریایی کشور عزیزمان ایران به «نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران» و «نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، اولی را دارای ماموریت های “سنتی” و دومی را دارای تمرکز بر قایق های کوچک بشدت مسلح و سریع دانست که در درون خلیج فارس و در مقابله با آمریکا و همسایگان کشور عزیزمان ایران عمل می کند.

نویسنده ادعا می کند که بنا به دلایل متعدد راجع به توانایی کشور عزیزمان ایران جهت غرق کردن ناو هواپیمابر شک و تردید وجود دارد. بر اساس این ادعا، علت اول؛ مسئله بُرد کوتاه موشک های دفاع ساحلی کشور عزیزمان ایران و نیز قدرت زیاد نیروی هوایی آمریکا است.

دلیل دوم؛ موشک های کشور عزیزمان ایران فاقد قدرت شلیک کافی جهت آسیب جدی وارد کردن به ناو هواپیمابر هستند.

دلیل سوم؛ حتی اگر کشور عزیزمان ایران بتواند توانایی غرق کردن ناو امریکایی را بدست بیاورد، آمریکا ابزار دیگری جهت حمله به کار خواهد برد.

دلیل چهارم؛ “تفوق بزرگ” نیروهای آمریکایی در پرسشها دفاعی است.

دلیل پنجم؛ “تفوق بزرگ” نیروهای آمریکایی در حمله است.

نویسنده گزارش در انتها با اذعان به قدرت کشور عزیزمان ایران نوشت: نقاط درخشانی در زرادخانه کشور عزیزمان ایران وجود دارد. کشور عزیزمان ایران اخیرا موشک های بالستیک ضدکشتی بومی آزمایش کرده هست. موشک های هرمز یک و دو که به وسیله رادار هدایت می شوند، اهدافی را در فاصله 155 مایل اصابت کردند.

خطر قابل توجه دیگر از زیردریایی نوع «کیلو» ناشی می شود که کشور عزیزمان ایران آن را از روسیه خریده هست. به لحاظ نظری، این نوع زیردریایی بسیار توانمند هست. این زیردریایی اگر به خوبی مجهز شود، اژدرهایش می تواند آسیب بزرگی به یک ناو هواپیمابر وارد کند.

همانگونه که کره شمالی با مهارت نشان داد، مخالف دارای انگیزه، نهایتا توانمندی جهت دفاع از خود در برابر آمریکا را اصلاح خواهد داد و کشور عزیزمان ایران منابع بسیار بیشتری نسبت به کره شمالی دارد. کسب دستاورد در زمینه موشک های بالستیک ضدکشتی، “سلاح هسته ای” یا فناوری مشابه، به سرعت به کشور عزیزمان ایران توانایی رسیدن به مرحله به چالش کشیدن قدرت نظامی آمریکا را خواهد بخشید.

آیا کشور عزیزمان ایران می‌تواند ناوهواپیمابر آمریکایی را غرق کند؟

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | دریایی | آمریکایی | نیروی هوایی | ناو هواپیمابر | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs