بوانا اموزش اخلاقی داستان نوجوانان داستان کوتاه

بوانا: اموزش اخلاقی داستان نوجوانان داستان کوتاه انتشار کتاب مسافران زمان رفیع افتخار

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی وعده‌های یارانه‌ای تحقق پذیر نیست

حسین راغفر می‌گوید: متاسفانه این روزها وعده‌هایی راجع به زیاد کردن یارانه‌ها مطرح می‌شود که علاوه بر اینکه جهت اقتصاد ما آسیب‌زاست تحقق پذیر نیست و نگاهی به منا

وعده‌های یارانه‌ای تحقق پذیر نیست

وعده های یارانه ای تحقق پذیر نیست

عبارات مهم : منابع

حسین راغفر می گوید: متاسفانه این روزها وعده هایی راجع به زیاد کردن یارانه ها مطرح می شود که علاوه بر اینکه جهت اقتصاد ما آسیب زاست تحقق پذیر نیست و نگاهی به منابع مالی موجود مشخص می شود که دولتی که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باید صرف تامین پروژه های عمرانی خود کند، نمی تواند این زیاد کردن یارانه هایی که وعده می دهد را عملی کند.

حسین راغفر در گفت وگو با ایسنا، راجع به وعده های انتخاباتی در خصوص یارانه ها اظهار کرد: اکنون وعده هایی راجع به زیاد کردن مبالغ مربوط به یارانه ها مطرح می شود که صرفا انتخاباتی است و زمینه های اجرایی شدن آن به هیچ وجه وجود ندارد. چون چنین منابع مالی در کشور موجود نیست.

وعده‌های یارانه‌ای تحقق پذیر نیست

او افزود: علاوه بر این تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است این گونه سیاست های بازتوزیعی که به شکل پرداخت یارانه های نقدی به خانواده هایی که توانایی کار کردن ندارند، انجام می شود، آسیب زا هست. چون افراد جامعه به چنین پرداخت هایی عادت می کنند و بعد از آن دیگر ساماندهی اوضاع به این راحتی میسر نیست. به خاص آنکه در شرایطی قرار بگیریم که مانند اقتصاد کشور عزیزمان ایران شبکه اطلاعاتی دقیقی وجود نداشته باشد و وقت های بسیاری جهت تقلب و ارائه اطلاعات ناصحیح نیز وجود داشته باشد.

او همچنین ادامه داد: تجربه کشور خود ما هم در زمینه پرداخت یارانه ها و نحوه اجرایی آن با انتقادات گسترده ای روبرو بود. متاسفانه در کشور ما در سال های متوالی یارانه های نقدی به همه اقشار جامعه پرداخت شد وعلاوه بر اینکه منجر به ایجاد تورم شد که قربانیان همین تورم فقرا و دهک های پایین جامعه بودند، بخش مهمی از منابع مالی کشور از دست رفت که می توانست منجر به خلق شغل شود. این پرداخت ها نتایجی مانند زیاد کردن بیکاری داشت.

حسین راغفر می‌گوید: متاسفانه این روزها وعده‌هایی راجع به زیاد کردن یارانه‌ها مطرح می‌شود که علاوه بر اینکه جهت اقتصاد ما آسیب‌زاست تحقق پذیر نیست و نگاهی به منا

او افزود: توصیه مهمی که باید بر آن تاکید کنم این است که اصلا منابع زیاد کردن یارانه ها در کشور وجود ندارد. دولت پیش تر اذعان کرده بود که آخر هر ماه که وقت پرداخت یارانه ها فرا می رسد ماتم می گیرد که چگونه می تواند وجوه را تامین کند. چنین موضوعی نشان می دهد که جهت تامین منابع یارانه ها از منابع مالی دیگری استفاده شده است است که می توانست صرف زیاد کردن رفاه جامعه و اشتغال کشور شود. در حالی که این منابع عملا هدر رفته و از بخش هایی که به آن نیاز داشته دریغ شده است است.

او ادامه داد: در نظر داشته باشیم که دولت اکنون ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، بانک ها و … بدهکار هست. ضمن اینکه جهت اینکه پروژه های عمرانی موجود خود را به اتمام برساند نیاز به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد که عدم پرداخت این موارد پرسشها عدیده ای را بر اقتصاد ما تحمیل می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: بنابراین تاکید می کنم که تحقق این وعده های انتخاباتی راجع به یارانه ها غیرممکن هستند و کارکرد سیاسی دارند که باعث تاسف هست. متاسفانه عده ای داعیه کمک به حل پرسشها مردم را دارند ولی به مصالح ملی بی توجه هستند و فقط بر ظرفیت های فقر، ناکامی ها و مصیبت های مردم سرمایه گذاری می کنند. می بینند که مردم به چه چیزی حساسند و از همان استفاده سیاسی می کنند.

وعده‌های یارانه‌ای تحقق پذیر نیست

او افزود: البته وضعیتی که امروز با آن روبرو هستیم محصول سیاست های غلط دولت های گذشته است که اوضاع نابسامان امروز را به وجود آورده و منجر به آن شده است که بستر جهت دادن چنین وعده های سیاسی فراهم شود. در صورت تحقق پرسشها زیادی جهت اقتصاد ما ایجاد می کند ضمن آنکه ممکن نیست و فقط منجر به زیاد کردن انتظارات جامعه شده است و زمینه های بحران ها و درگیری را در جامعه فراهم می کند.

واژه های کلیدی: منابع | یارانه | اقتصاد | پرداخت یارانه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs